En una societat en la qual el coneixement augmenta constantment, és precís saber escollir entre tots els imputs que ens arriben.

L’ús d’estratègies per a l’aprenentatge per mitjà d’associacions mentals de conceptes, la construcció d’esquemes i de imatges, i connexions lògiques inventades faciliten la memòria i la recuperació de la informació. És necessari ser capaç de recuperar la informació pertinent en cada moment.

 

La brevedat és l’ànima de l’enginy. William Shakespeare ( 1564 – 1616)