El coneixement de llengües és una eina imprescindible per a comunicar-se no solament amb els entorns laborals sinó acadèmics i interpersonals. A causa de la globalització del coneixement i de l’ús de les TIC, cada vegada més és requereix una capacitat per a obtenir informació de fonts provinents d’altres parles.

La nostra societat actual precisa del coneixement de llengües franques (o d’ús internacional) per facilitar intercanvis econòmics i socioculturals. Així mateix, el nostre futur depèn de l’eficàcia en l’obtenció i la transmissió de la informació a través d’aquest instrument únic.

IDIOMAS SOFOS ofereix, a més dels continguts bàsics de cada llengua (gramàtica, vocabulari, fonètica, comunicació, cultura), estratègies mnemotècniques i pragmàtiques que faciliten la memòria a llarg termini i la comunicació des de l’inici de l’aprenentatge. El nostre sistema d’ensenyament és basa en els Universals Lingüístics.