IDIOMAS SOFOS ensenya les llengües següents:

 –  Anglès

–  Francès

–  Portuguès

–  Alemany

–  Xinès Mandarí

–  Castellà per a estrangers

–  Català per a estrangers

 

Els professors són natius o bilingües, amb llicenciatura/grau en la seva llengua. Segons la nostra valoració i la necessitat/desig de l’alumne recomanem un professor nadiu o un de bilingüe per facilitar l’aprenentatge.