Traduïm tot tipus de documents generals o especialitzats, jurídics o documents que requereixen certificat de traducción jurada. Disposem de diversos traductors especialitzats en cada llengua.

Realitzem per a empreses i emprenedors estudis d’adequació terminològica i assessorament lingüístic i pragmàtic en consonància amb l’objectiu del client.

 

Tarifes de traduccions:

Entre 0.08 -0,14 cèntims/paraula, depenent de la llengua, de l’especialitat, del volum i del termini de lliurement.


“Traduir és produir amb mitjans diferents efectes anàlegs”. Paul Valéry