FCE —————————————————————————24 H / 290 €

CAE —————————————————————————24 H / 290 €

DELF ————————————————————————-24 H / 290 €

DALF ————————————————————————-24 H / 290 €

 

ELE —————————————————————————24 H / 290 €

 

NIVELL C ——————————————————————-24 H / 290 €

 

CLASSES PRIVADES EXAMENES ———————————————24 € /h

 

 

El preu inclou el material imprès + material online + correccions + Àudios i enregistraments.

(Seguim els criteris d’avaluació de nivell del MCRL)